posts
Nhân
cancel

Nguyên tắc thiết kế REST API

REST (Representational State Transfer) có thể hiểu đơn giản là một chuẩn thiết kế phần mềm, nó quy định cách mà client và server sẽ tương tác với nhau. Theo mình, việc thiết kế REST API là một việ...

Chuẩn hoá dữ liệu trong REST API

Có 2 thứ không thể bỏ qua được trong một API, đó là request và response. Như là khi bạn thấy đâu đó một API, thứ đầu tiên mà bạn nghĩ request của API đó là gì, response là gì. Công việc hằng ngày...

8 định luật tiến hoá phần mềm của Lehman

8 định luật tiến hoá phần mềm của Lehman. Có sinh sản là có tiến hoá. Sinh vật có F1 F2, phần cứng có model1 model2, phần mềm có version1 version2. Sinh vật tiến hoá theo định luật Darwin, Mendel....

Khái niệm căn bản trong kiến trúc phần mềm

Trong bài viết này, hãy cùng điểm qua các khái niệm căn bản trong kiến trúc phần mềm để có thể hiểu rõ hơn trong các bài viết về sau.Trong bài viết này, hãy cùng điểm qua các khái niệm căn bản tron...

Software Architecture Timeline

1950s Non-structured Programming ~1951 – Assembly 1960s Structured Programming Layering: 1 tier with the UI, Business Logic and Data Storage ~19...

Từ thợ đến thầy - Refactor

Khi chương trình tiến hoá, sẽ cần suy tính lại những quyết định cũ và bắt tay sửa lại chương trình. Việc sửa lại, cấu trúc lại chương trình mà giữ nguyên tính năng gọi là refactor. Việc này trên lí...

Mẹo vặt rsync

rsync là lệnh Linux (Mac cũng có) hay được dùng để đồng bộ (sync) 2 thư mục trên cùng một máy hoặc khác máy. Tất nhiên có thể dùng những công cụ khác như git hoặc svn để làm việc này, nhưng với trư...

Full-text search nghĩa là gì?

Full-text search chứ không phải full text-search. Full-text với không full-text Ví dụ bài viết có 3 phần: Tiêu đề Các tag Thân bài Nếu khi search, ta chỉ cho search trong tiêu đề và các ...

Xem các câu truy vấn trong Laravel

Khi mấy bạn viết một ứng dụng với Laravel, có thể sẽ gặp một vài vấn đề. Ví dụ như mấy bạn viết một truy vấn phức tạp, mà muốn xem thằng Laravel đã thực hiện truy vấn như thế nào đến Cơ Sở Dữ Liệu....